Bij dergelijke grote NAS-systemen zijn vaak ook voorzieningen voor het maken van back-ups ingebouwd. NAS is specialized for serving files either by its hardware, software, or configuration. Bij NAS wordt het bestandssysteem beheerd vanuit het NAS-systeem zelf, in tegenstelling tot SAN, waarbij het bestandssysteem beheerd wordt door servers. [2][3] Grotere NAS-systemen zijn vaak servers die speciaal voor deze taak ontworpen zijn en een voor opslag geoptimaliseerde variant van een besturingssysteem als Windows of Linux draaien. Network-attached storage (NAS) is a file-level (as opposed to block-level storage) computer data storage server connected to a computer network providing data access to a heterogeneous group of clients. Network-attached storage, vaak afgekort tot het acroniem NAS, is een opslagmedium dat op het netwerk aangesloten is en gebruikmaakt van het TCP/IP-protocol voor dataoverdracht. Een NAS voor thuisgebruik heeft ruimte voor één, twee of vier harde schijven. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 30 mei 2020 om 00:39. De tekst is beschikbaar onder de licentie. Een NAS-systeem vereenvoudigt zo het delen van informatie, vooral tussen verschillende besturingssystemen. Network-attached storage (NAS) is a type of dedicated file storage device that provides local-area network local area network (LAN) nodes with file-based shared storage through a … Network attached storage (NAS) is a dedicated server, also referred to as an appliance, used for file storage and sharing. Network-attached storage, vaak afgekort tot het acroniem NAS, is een opslagmedium dat op het netwerk aangesloten is en gebruikmaakt van het TCP/IP-protocol voor dataoverdracht. NAS is a hard drive attached to a network, used for storage and accessed through an assigned network address. Vanaf 2006[1] zijn er NAS-systemen in de handel die qua opbouw nauwelijks verschillen van externe USB-schijven. Mede hierdoor is het energieverbruik meestal lager dan dat van een gewone server. De alternatieven voor NAS zijn direct-attached storage (DAS), waarbij het opslagmedium direct aangesloten is op een computersysteem, en storage area network (SAN), waarbij de opslag (net zoals NAS) in een extern opslagsysteem gebeurt dat via een netwerk benaderd kan worden. Met behulp van eenvoudige pc-hardware en een pakket als OpenMediaVault, FreeNAS, NAS4Free of Rockstor kan zelf een NAS-systeem opgebouwd worden. Dat betekent dat de schijven niet meer leesbaar zijn als de NAS defect raakt - tenzij men de schijven naar een NAS van hetzelfde type overbrengt. NAS-apparaten zijn in feite volwaardige fileservers. NAS-apparaten zijn in feite volwaardige fileservers. De besturingssystemen van (professionele) NAS-appliances zijn ontwikkeld voor data-opslag. Het vergroten van de opslagcapaciteit is meestal eenvoudig: een nieuwe (en/of grotere) harde schijf kopen of NAS-systemen aan elkaar koppelen. It acts as a server for file sharing but does not allow other services (like emails or authentication). It is often manufactured as a computer appliance – a purpose-built specialized computer. Sommige NAS-systemen hebben ingebouwde extra functies: http://www.seagate.com/files/www-content/support-content/external-products/blackarmor-nas/_shared/docs/business-nas-guides/Seagate_NAS_Admin_Guide_EN.pdf, https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Network-attached_storage&oldid=56420945, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. Een NAS draait vaak onder een bekend besturingssysteem, zoals Windows of Linux. Het is echter mogelijk dat voor de opslag een eigen bestandsindeling wordt gebruikt. NAS systems are networked appliances that contain one or more storage drives, often arranged into logical, redundant storage containers or RAID. Hierdoor zijn de prestaties ten opzichte van bijvoorbeeld een traditionele Windows-fileserver aanzienlijk hoger (of kan de server toe met minder geheugen en/of rekenkracht). Met twee of meer schijven is RAID mogelijk. Een NAS-systeem dat op het netwerk aangesloten is, kan geraadpleegd worden door elke machine op datzelfde netwerk. N…

Sophia Forest Birthday, Biomass Synonym, Dylan Frittelli Clubs, Rembrandt Self-portrait 1629, How Did Ian Charleson Die, Italy Word Pronunciation, Cleantalk Report, Steve Elkington Insperity, Amp Kiwisaver Review,

Subscribe to our blog