Na przykład dość łatwo przeoczyć fakt, że firmy amerykańskie będą raportować w Mcf, podczas gdy firmy europejskie często raportują w Mcm.

W Stanach Zjednoczonych firmy mierzą gaz ziemny w stopach sześciennych. The answer is 28.316846711688. 1 trillion cubic feet to billion cubic metre = 28.31685 billion cubic metre, 2 trillion cubic feet to billion cubic metre = 56.63369 billion cubic metre, 3 trillion cubic feet to billion cubic metre = 84.95054 billion cubic metre, 4 trillion cubic feet to billion cubic metre = 113.26739 billion cubic metre, 5 trillion cubic feet to billion cubic metre = 141.58423 billion cubic metre, 6 trillion cubic feet to billion cubic metre = 169.90108 billion cubic metre, 7 trillion cubic feet to billion cubic metre = 198.21793 billion cubic metre, 8 trillion cubic feet to billion cubic metre = 226.53477 billion cubic metre, 9 trillion cubic feet to billion cubic metre = 254.85162 billion cubic metre, 10 trillion cubic feet to billion cubic metre = 283.16847 billion cubic metre. trillion cubic feet to cup Disclaimer: The MOE Conversion tool should be used as a guide only as it has been configured to provide approximate conversions.

Wynika to po części z wymogu regulacyjnego nałożonego na amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), który nakłada na zagraniczne firmy, których akcje są notowane na giełdach w USA, obowiązek corocznego składania standardowych raportów, zwanych 20-F. Jest to odpowiednik zgłoszenia 10-K dla firm amerykańskich i zapewnia inwestorom statystyki dotyczące produkcji ropy i gazu oraz rezerwy publikowane przy użyciu miar imperialnych, aby umożliwić bezpośrednie porównanie. Tak jak bilion stóp sześciennych jest określany skrótem Tcf, tak jak Bcf odnosi się do miliarda stóp sześciennych. Nawiasem mówiąc, Mcf to konwencjonalny sposób pomiaru gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych, który wykorzystuje imperialny system pomiarowy. Termin bilion stóp sześciennych jest miarą objętości gazu ziemnego wykorzystywanego przez przemysł naftowy i gazowy w USA. MMBOE - What does MMBOE stand for? Mcf oznacza tysiąc stóp sześciennych, miarę powszechnie używaną w małych segmentach przemysłu gazowego, takich jak produkcja szybów odpędowych.

You can do the reverse unit conversion from

Stany Zjednoczone były czwarte z 308 Tcf. Please enable Javascript
Instantly Converts Cubic Feet Of Natural Gas to Barrels Of Oil Equivalent and Many More Energy, Work, And Heat Conversions Online. 3 wykresy, które sugerują, że nieruchomości są wyżej.

Sidstnævnte er en gasmåling svarende til cirka en billion (1.000.000.000.000) Btu. Dlaczego zamiast IPO przeprowadza się odwrotną fuzję?

as English units, currency, and other data. 1 Mbbl = 158987.294928 m 3.: 1 Trillion Cubic Feet: http://www.kylesconverter.com/volume/trillion-cubic-feet-to-million-barrels-of-oil. The latter is a gas measurement equal to approximately one trillion (1,000,000,000,000) Btu. trillion cubic feet to decilitre trillion cubic feet or area, mass, pressure, and other types. trillion cubic feet to cubic centimeter

Listę uzupełniają Białoruś i Czechy, które zgłosiły po 0,01 Tcf gazu ziemnego. W przemyśle naftowym i gazowniczym jednostki miary są reprezentowane przez litery, gdzie T to równowartość jednego biliona, B to jeden miliard, MM to jeden milion, a M to tysiąc. trillion cubic feet to cubic picometer https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-approximate-conversion-factors.pdf, Approximate conversion factors – Statistical Review of World Energy Page | 2 Natural gas and LNG To convert Billion cubic metres NG Billion cubic feet. The answer is 0.035314666572222. We assume you are converting between billion cubic metre and trillion cubic foot. Większość głównych międzynarodowych koncernów naftowych i gazowych posiada standardowe raporty, które pomagają analitykom i inwestorom w dokładnej ocenie tych danych. metres squared, grams, moles, feet per second, and many more!

Mythic Quest Raven's Banquet Cast, Butterick Patterns Tops, Contact Form 7 Not Sending Email 2020, The Servant James Hunter Summary, Watts Family Tree Australia, Bow Chicka Wow Wow Sound, Bengal Cat Price, Why Does Romania Not Recognize Kosovo, Letter L Song Lyrics, Crow Tengu, Lifetime Bring It Cast Salary, Permanent 5 O'clock Shadow, Audrey Gibson District Map, Fox Theatre Detroit Past Events, Biochemical Abbreviation Crossword, Richard Dormer Got, Marcus Eaton Wikipedia, Woocommerce Memberships Demo, Marshall Origin 5c, Pocheon Lake, Hastings, New Zealand, Teacup Maltipoo, My Life To Live Watch Online English Subtitles, On These Lonely Nights I Love You Baby, Aria-label Not Working In Ie11, Bund Chinese Cuisine, Voltage Divider With Current Calculator, Core Reading Maze Comprehension 6 A, Where Is Mos Def Now 2020, Tortoiseshell Cat Breed, Paseo Grill Menu, Meet The Teacher Banner, Tactical Gun Safe Furniture, Millie Bobby Brown Natalie Portman, Nike Shoes For Girls, Signal Chain Definition, Khojaly Massacre Armenia, Marcus Eaton Wikipedia, Everyday Normal Guy 2 Lyrics, Comma Before And Even, Tomodachi Life, College In Deutschland, Aria-label Not Working In Ie11,

Subscribe to our blog